Aktualitātes
Tukuma jauniešu centram 5 gadi

Jauniešu centra jubileja
2011. gada decembrī Latvijas–Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta ietvaros durvis vēra Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, kas 15. decembrī atzīmēs 5 gadu jubileju ar pasākumu “Pilnīgs kosmoss”. Par to, kā centrs tika izveidots un kas šo gadu laikā paveikts, stāsta Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Dace Laukmane.


Kā aizsākās tavas darba gaitas jauniešu centrā?
– Nākamgad apritēs jau desmit gadi, kopš es strādāju Tukuma novada Izglītības pārvaldē, no kuriem pieci gadi nostrādāti Tukuma jauniešu centrā. Sākumā es Izglītības pārvaldē strādāju par sekretāri, bet, atbrīvojoties interešu izglītības un jaunatnes lietu speciālista vakancei, pieteicos uz šo vietu. Šajā amatā sāku strādāt 2011. gada augustā, bet jau decembrī mēs atvērām Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Līdz ar to man nācās ļoti ātri apgūt jaunatnes politiku un ar jauniešiem saistītus jautājumus. Vēlos pateikties Inesei Šubēvicai, Latvijas Jaunatnes padomes izpilddirektorei un projektu programmas direktorei, jo viņas toreizējā kritika par to, ka pašvaldības nestrādā ar jaunatni, lika man šos procesus ātri izprast. Jāatzīst, ka pirmā saskarsme ar jaunatnes darbu man nebija pozitīva, taču tas bija ļoti labs sākums un stimuls turpmākajam darbam. Savukārt pozitīvu pieredzi jaunatnes darbā es guvu pirmajās apmācībās Šveices programmas ietvaros, kas notika vēl pirms Tukuma jauniešu centra atvēršanas. Šajās apmācībās es satiku neformālās izglītības treneri Kasparu Liepu un Ilzi Kļavu, kura ir gan mazpulku vadītāja, gan Saldus novada deputāte, un guvu pavisam citu skatījumu uz jaunatnes darbu pašvaldībā.
Kā jauniešu centrs ir attīstījies šo piecu gadu laikā?
– Sākumā jauniešu centrā mēs sākām strādāt divatā, es kā jaunatnes lietu speciāliste un uz pusslodzi Ilze Paparinska kā centra koordinatore. Savukārt Santa Bergmane tolaik veica gan uzkopšanu, gan uzraudzīja kārtību centra ēkā. Vēl es biju arī interešu izglītības speciāliste. Pirmais gads principā aizritēja, iepazīstot šo darbu. Jauniešu centrā pamatā bija brīvā laika aktivitātes, jo mēs vēl nezinājām, kādu virzienu attīstīt. Sākām iesaistīties projektos, un Ilze kopā ar jauniešiem devās pirmajā jauniešu apmaiņas braucienā uz Palermo Itālijā. Tomēr pirmais gads mums noslēdzās ar iedvesmu būt radošiem, līdz ar to uzrunājām savus pirmos sadarbības partnerus un uzsākām savu pirmo projektu. Tā rezultātā 2012. gada 2. līdz 6. jūnijā sadarbībā ar ASV vēstniecību un organizāciju “The Young Americans” tika īstenots projekts “Jauniešu radošās darbnīcas ar Young Americans”. Projektā iesaistījās 48 Amerikas jaunieši, topošie pedagogi, 267 jaunieši no Tukuma, Engures, Kandavas novada, Saldus, Grobiņas un Rīgas, kā arī jauniešu organizāciju pārstāvji. Šī projekta noslēguma koncertu “Pasaules skaņas Latvijā” vēroja turpat 800 skatītāju. Projekta mērķis bija parādīt pavisam citu izglītību, kurā jaunieši mācās darot. Piedalīšanās šajā projektā mums deva citādu skatījumu uz to, kā mums būtu jāstrādā.
2012. gadā realizējām arī projektu “Tukuma novada Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšana”, kura ietvaros tika izveidota centra tīmekļa vietne, apmācīti jaunieši līderi, atbalsta grupa jaunajām māmiņām, iegādāta videokamera, sēžammaisi, vingrošanas bumbas un tāfele.
Tai pašā gadā mēs nospraudām jau nākamo mērķi un sadarbībā ar ASV vēstniecību un organizāciju “The Young Americans” 2013. gada oktobrī īstenojām projektu – darbnīcas skolotājiem “Trīs citādas dienas”. Tajā iesaistījās 50 Amerikas jaunieši, topošie pedagogi, 150 skolotāji no Tukuma, Engures, Kandavas, Saldus, Grobiņas, Jelgavas, Valmieras, Ventspils un Rīgas novadiem.
2013. gadā īstenojām arī Jaunatnes politikas valsts programmas projektu “Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Tukuma novada pašvaldībā”, kura ietvaros veicām pētījumu par jauniešu dzīvi Tukuma novada pašvaldībā, lai noskaidrotu, ko jaunieši Tukumā atzīst par labu esam un ko vēlas redzēt nākotnē.
2013. gadā sākās arī pārmaiņas jauniešu centra iekšējā darbā, jo mēs sapratām, ka ar viena darbinieka pusslodzi mums nepietiek un arī es nevarēju savienot darbu jauniešu centrā ar interešu izglītību. Līdz ar to es kļuvu tikai par jaunatnes lietu speciālisti, bet Ilze pārgāja uz citu darbu un mēs pieņēmām darbā pirmo jaunieti, proti, Ivetu Jansoni (Reimane). Iveta sāka darbu kā jaunatnes darbiniece uz pusslodzi. Tad dzīve jauniešu centrā izmainījās, jo mēs paši sākām startēt “Erasmus +” projektos. Turklāt Iveta nodibināja jauniešu biedrību, Tukuma jauniešu televīziju “TuTv”. Tā ir pirmā centra paspārnē radusies jauniešu organizācija, kas pulcē jauniešus, kas interesējas par filmēšanu, montāžu, medijiem utt.
2014. gads mums iesākās ar pirmo Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Aktīvi kopā” (“Active Together!”). Projekta ietvaros no 2014. gada janvāra līdz jūnijam mēs jauniešu centrā uzņēmām divus brīvprātīgos jauniešus no Vācijas. Šajā projektā lielu atbalstu sniedza Zane Siliņa (tolaik Tukuma novada Domes projektu vadītāja), gan palīdzot tapt projektam, gan kļūstot par jauniešu mentoru.
Savukārt 2014. gada jūlijā Iveta pati startēja “Erasmus +” jauniešu apmaiņas projektu konkursā, un mēs realizējām pirmo apmaiņas projektu “Kopā filmā”. Projekta mērķis bija veicināt pozitīvo mijiedarbību, izpratni un cieņu starp kultūrām un rasu atšķirībām, un tajā piedalījās 24 jaunieši no Latvijas, Itālijas, Rumānijas un Portugāles.
Veiksmīgi startējot pirmajā brīvprātīgā darba projektā, tūlīt rakstījām arī otro projektu un 2014. gada beigās ieguvām finansējumu otrajam Eiropas brīvprātīgā darba projektam “Kopā mēs varam vairāk” (“Together we can more!”), kura ietvaros uzņēmām divus brīvprātīgos no Vācijas un Spānijas.
2014. gada beigās mēs sapratām, ka arī Ivetai ir nepieciešama pilna darba slodze, un tad mēs kļuvām par komandu trīs cilvēku sastāvā, es biju kā jaunatnes lietu speciāliste un centra vadītāja, Iveta strādāja par jaunatnes darbinieci, bet Santa kļuva par centra administratori un koordinatori. Līdz ar to jauniešu centrā attīstījās trīs virzieni, proti, jaunatnes politika, darba plānošana un starptautiskā sadarbība. 2014. gadā papildus brīvā laika aktivitātēm mums bija ieviestas daudzas jaunas aktivitātes, piemēram, animācijas studija un dabas mākslas nodarbības, ko vadīja Arta Berezovska, ģitāras spēle kopā ar Artūru un kokapstrādes nodarbības ar biedrību “Koka dizaina centrs”.
2015. gadā jau tapa nākamais jauniešu apmaiņas projekts “Dzīve ir mana izvēle” (“LIFE is my choice”), kurā piedalījās 24 jaunieši no Latvijas, Itālijas, Rumānijas un Turcijas.
2015. gadā uzvarējām arī valsts projekta konkursā “Jūties kā mājās”, kura ietvaros mēs organizējām pasākumu “Kafija ar politiķiem”, sešus iedvesmas seminārus skolās, trīs dienu neformālās izglītības apmācības jauniešiem ”LEC” un citas aktivitātes, iesaistot lēmumu pieņēmējus, skolu audzēkņus un skolotājus. Tā kā jauniešiem šis projekts patika, arī šogad startējām jaunatnes politikas valsts programmas projektā “Izzini un stāsti”, kura ietvaros sarīkojām astoņus iedvesmas seminārus skolās, trīs dienu izpētes velobraucienu jauniešiem un citas aktivitātes.
2015. gada beigās Iveta devās bērna kopšanas atvaļinājumā, un pie mums sāka strādāt Sandis Ozoliņš. Viņš pārņēma starptautisko sadarbību, un oktobrī uzsākās Sanda pirmais projekts, kura ietvaros jauniešu centrā šobrīd darbojas divi brīvprātīgie no Francijas un Spānijas.
Šo piecu gadu laikā mēs esam paveikuši ļoti daudz. Arī mēs, darbinieki, regulāri dodamies dažādās apmācībās, lai pilnveidotu savu personību un varētu jauniešiem piedāvāt plašākas iespējas.
Kā Tu raksturo sadarbību ar jauniešiem un Tukuma novada pašvaldību?
– Jau gadu es piedalos Latvijas Pašvaldību savienības Jaunatnes lietu koordinējošā grupā, kurā tiek runāts par jautājumiem, ar kuriem saskaras jaunatnes darbinieks pašvaldībā, un tur es redzu, ka pašvaldību attieksme pret jaunatnes darbu ir dažāda. Taču mēs varam lepoties ar mūsu pašvaldību, kas ir pretimnākoša jauniešiem un vienmēr atbalsta mūsu idejas. Tieši tāpēc par jauniešu centra jubilejas norises vietu esam izvēlējušies Tukuma novada Domi, lai lauztu stereotipus, ka pašvaldība ir nepieejama.
Lai piesaistītu jauniešus, mēs darām visu, kas vien ir mūsu spēkos, taču es vēlos aicināt arī pašus jauniešus būt aktīvākiem. Mēs jauniešu centrā esam tādēļ, lai atbalstītu jauniešus un ar savām zināšanām palīdzētu īstenot viņu sapņus. Mums ir šāda pieredze, jo nākamgad jau trešo reizi organizēsim ielu basketbola sacensības, kas ir jauniešu iniciatīva. 2017. gadā plānojam organizēt jauniešu iniciatīvu konkursu, kur jaunieši varēs iesniegt savus pirmos vietējā mēroga projektus. Aicinu jauniešus būt drošākiem un nākt pie mums ar savām idejām!
Jauniešu centra darbības sfēra ir ļoti plaša, bet mūsu pamatmērķis ir radīt jaunietim motivāciju darboties pašam, nevis būt tikai pasīvam apmeklētājam. Katru gadu papildus projektiem mēs jauniešiem organizējam vismaz trīs vai četrus publiskus pasākumus. Aktīvi sadarbojamies ar jauniešu organizācijām, mazpulkiem, skautiem un gaidām, jauniešu televīziju, kas centru izmanto arī brīvdienās. Piedāvājam arī dažādas neformālas izglītības aktivitātes klašu grupām, jo bieži vien jaunieši baidās nākt vieni. Tāpat mēs ejam uz audzināšanas stundām skolās, stāstot skolēniem par attiecībām, jaunatnes politiku un citām jaunatnes darba aktualitātēm.
Noslēgumā vēlos aicināt visus interesentus apmeklēt Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jubilejas pasākumu, kas notiks Tukuma novada Domē 15. decembrī no plkst. 18.00 līdz 21.00. Pasākumam dots nosaukums “Pilnīgs kosmoss”, jo tieši tā var dēvēt jaunatnes darbu, kas ir liels izaicinājums. Šajā vakarā būs dažādas aktivitātes, kas patiks gan jauniešiem, gan viņu vecākiem un citiem interesentiem. Ar dažādu gaismu un lāzeru palīdzību tiks radīta kosmiska atmosfēra, kurā darbosies iluzionisti, skanēs dažādas perkusijas un būs vēl daudz citu pārsteigumu.

Jauniešu centra komanda