Jaunumi, ziņas

12.jūnijā notika Tukuma novada pašvaldības vadības un pagastu pārvalžu vadītāju ikmēneša tikšanās. Šoreiz visi pulcējās Engures pagastā, lai pārrunātu aktuālus jautājumus un iepazītu piejūras dzīvi.

Tikšanās iesākās ar sanāksmi, kurā Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas pārstāvji sniedza ieskatu šobrīd esošajā situācijā ar pašvaldības mežiem un mežu apsaimniekošanas plāna izstrādi, iepazīstināja klātesošos ar pašvaldībai piederošo dzīvokļu fondu un to sadalījumu, informēja par plānoto Latvijas valsts autoceļu auditu, dabas resursu nodokļa apmaksu, par iedzīvotāju aktivitāti pieslēgumiem centralizētajai ūdens un kanalizācijas apgādei, latvāņu pļaušanu un citiem komunālās jomas jautājumiem. Sanāksmes laikā tika pārrunāti arī dažādi darba organizācijas jautājumi un spriests, kā uzlabot pašvaldības sniegtos pakalpojumus.

Pēc sanāksmes klātesošajiem bija iespēja izbraukt ar jauno autobusu, kas veic skolēnu pārvadājumus Engures pagastā un apskatīt Engures pagastam nozīmīgas vietas un objektus. Tika apmeklēta Bērzciema osta, kurā pērn Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta ietvaros izveidota jauna laivu piestātne un sakārtota piekrastes daļa. Dalībnieki viesojās arī pie Engures pagasta uzņēmējiem, apmeklējot alus ražotni “Mazjūras Brūzis”, vietējo iedzīvotāju un Engures viesu iecienīto ceptuvi “Kukul”, mākslas un rokdarbu veikaliņu “Maize & Māksla”, kā arī luksus klases katamarānu ražotni “O Yachts”. Noslēgumā bija iespēja doties stāvvadu zvejā kopā ar Engures zvejas uzņēmumu SIA “Nemo Z”. Lai gan ar lomu šoreiz nepaveicās, tomēr tika iegūti neaizmirstami iespaidi un jauna pieredze.