Novada pašvaldība
džūkste prezidents

Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē saņemta vēstule no Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita, kurā viņš izsaka pateicību pārvaldes vadītājai Dacei Polei un visiem iesaistītajiem pašvaldības darbiniekiem par teicami organizēto un sirsnīgo pasākumu Džūkstē šā gada 18.augustā, pieminot otrā Latvijas Valsts prezidenta Gustava Zemgala 150.jubileju.

Prezidents vēstulē novēl, lai aug un kuplo ābele, kas par godu Gustava Zemgala jubilejai tika iestādīta Džūkstes Piemiņas parkā, kā arī aicina Džūkstei turpināt kopt savu īpašo identitāti, kas sakņojas vēsturē.