Biedrības

1991.gadā ANO Ģenerālā asambleja izsludināja 1.oktobri par Starptautisko Veco ļaužu dienu. Šodien cilvēku priekšstats un zināšanas par dzīves kvalitāti paplašinājies, ir vēlme darboties, tādēļ mēs arvien biežāk sabiedrībā sakām – mūsu seniori. Tukuma pilsētas pensionāru biedrības seniori ir aktīvi novada sociālajos procesos, radošajās nodarbībās, ekskursijās. Mūsu seniori iet un dara, jo dzīves laikā uzkrāta pieredze un viedums.

25.oktobrī Ledus hallē pulcējās pilsētas seniori, lai pēc ilgāka pārtraukuma satiktos, padejotu. Pēcpusdienā satikās mūsu aktīvie seniori, deju kolektīvu ‘Vēlreiz”, “Valsis” un “Romantika” dalībnieki. Emocionāls un sirsnīgs brīdis bija, kad uzstājās Tumes sieviešu vokālais ansamblis “Kansoneta” Marutas Čauvas vadībā. Katra dziesma izskanēja kā veltījums senioru dzīves skaistākajiem mirkļiem.

Pasākumā sveicām mūsu pilsētas aktīvākos seniorus apaļajās jubilejās. Skaistu jubileju nosvinējusi retro deju kopas prezidente – dejotāja Mirdza Rūtena. Apbrīnojama ir viņas precizitāte, veidojot kolektīva vēsturi. Viņa arī piedalās teātra kolektīvā “Kaprīze”. Daudz ziedu pateicībā par ieguldīto darbu jubilejā saņēma pensionāru biedrības valdes locekle, kasiere Dzidra Momotkova. Klaudiju Vaļuku sveicām par atbalstu pasākumu apmeklēšanā un lielo dzīvesprieku. Pateicību saņēma Aija Kronberga, Nikolajs Vodčeks, Madlēna  Pastore, Dzintra Degute u.c.

Par atbalstu pasākuma norisē pilsētas pensionāru biedrība izsaka pateicību Tukuma novada deputātiem Agnesei Ritenei ( “Mana Aptieka” vadītāja), Modrim Liepiņam (Ledus halles direktors) un Tukuma novada Domei.

Bez senioriem nebūtu šodienas junioru, tāpēc pasniegsim roku, palīdzēsim. Un galvenais – lūgsim padomu un godāsim!

Tukuma pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

 Lita Lukša