Novada pašvaldība
zaļais karogs

Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā un pasaulē. Pie mums Latvijā tā katru gadu apvieno ap 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām. 


Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks 20. septembrī, plkst. 11.00  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tiešraidē, Vides izglītības fonda Facebook platformā.

Apbalvoto izglītības iestāžu vidū ir vairākas Tukuma novada skolas.

Starptautisko Zaļo sertifikātu ieguvušas:

  • Kandavas pirmskolas izglītības iestāde “Zīļuks”;
  • Engures pirmskolas izglītības iestāde “Spārīte”;
  • Irlavas pamatskola;
  • Tukuma 3.pamatskola;
  • Kandavas novada Zantes pamatskola.

Pateicību par dalību Ekoskolu programmā saņems Zemītes sākumskola un Tukuma 2.vidusskola.

Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 59 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.