Aktualitātes biedrībām
Foto

Ministru kabinets 5. aprīļa sēdē lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvu visos Latvijas reģionos nodrošināt bezmaksas mācību kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izteikuši vēlēšanos apgūt latviešu valodu. Šim mērķim no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdz š.g. beigām piešķirts finansējums 3 042 039 eiro apmērā.

Atbilstoši biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" un Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sniegtajai informācijai, Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ieradušies Latvijā, ir pauduši interesi par latviešu valodas apguvi. Šobrīd aplēsts, ka bezmaksas latviešu valodas kursus varētu apmeklēt aptuveni 60% no Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bija reģistrēti Latvijā š.g. 23. martā – t.i. 7 325 pieaugušie (personas vecumā virs 18 gadiem).

Programmas izstrādei KM izvērtējusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansēto projektu pieredzi un, veicot vidējo izmaksu aprēķinu, secinājusi, ka vienai personai latviešu valodas apguvei nepieciešamas vismaz 120 mācību stundas. Vidējās latviešu valodas mācību kursa izmaksas ir 413,43 eiro, iekļaujot visas saistītās izmaksas (pedagogu atlīdzību, mācību materiālus, telpu nomu, mācību aprīkojumu u.c.

Latviešu valodas apguves programmu "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" administrēs SIF, izsludinot atklātu projektu konkursu, kurā pieteikumus latviešu valodas apmācībām varēs iesniegt visu Latvijas reģionu tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskās personas / starptautiskās organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā.

99,5% piešķirtā finansējuma tiks novirzīti projektu finansēšanai; 0,5% jeb 13 664 eiro programmas administrēšanai - darbinieku atlīdzībai, IT nodrošinājumam un IT atbalstam, sakaru izdevumiem, telpu nomai un uzturēšanai.

 

Sagatavoja: 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Nodaļas vadītāja

E-pasts: Lita.Kokale@km.gov.lv

Tālr. (+371) 67330343, 26469946

Latvijas Republikas Kultūras ministrija