Datubāzē apkopoti pašvaldībai, privātpersonām un uzņēmējiem piederoši nekustamie īpašumi, kuri tiek piedāvāti nomai vai iegādei Tukuma novadā. Datubāzes mērķis ir veicināt informācijas pieejamību par atbilstošiem īpašumiem uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem.

Aicinām datubāzi papildināt piesakot Jums piederošus īpašumus (zemi, ofisam vai ražošanai paredzētas telpas, noliktavas u.c.), kurus vēlaties piedāvāt uzņēmējdarbības veikšanai. Ievietot īpašumu datubāzē var

un nosūtot to Tukuma novada Domes projektu vadītājam uz e-pastu: arturs.doveiks@tukums.lv

Datubāzē reģistrētie īpašumi:

Adrese Īpašuma veids un platība Īpašuma apraksts
Purva iela 2,4,8 un 10, Tukums Rūpnieciskās apbūves teritorija (4 zemesgabali platībā no 1-2 ha, ar kopējo platību 5,9 ha)Ar Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gada grozījumu apstiprināto redakciju” var iepazīties šeit.