Datums 11. jūlijs, 2024
Laiks8.30
Vieta Tukuma novada pašvaldība, Talsu iela 4, Tukums
Attēls

Komitejas darba kārtība: 

  1. Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra lēmumā “Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā pēc administratīvi teritoriālās reformas” (prot. Nr. 23, 31. §).
  2. Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 25. augusta lēmumā “Par Tukuma novada Sabiedrības labklājības veicināšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu”.

  3. Informatīvs par pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas pietuvināšanu tirgus vērtībai.

  4. Par speciālista neiekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai.

  5. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.

  6. Par speciālistam izīrētās dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.

  7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.