Datums 29. janvāris, 2023
Laiks15.00
Vieta Slampes Kultūras pils

Pasākuma programmā: 

I DAĻA

 1. Uz Daugavas es dzīvoju - Jāņa Ērgļa horeogrāfija, tautas mūzika Edgara Kārkla un Gata Valtera apdarē – dejo Jūrmalas Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs "Zālīte";
 2. Pie jūriņas maliņā Zandas Mūrnieces horeogrāfija, tautas mūzika Valda Zilvera apdarē, dejo Slampes Kultūras pils tautas deju kolektīvs "Laisma";  
 3. Svinīgais solis – Viļa Ozola horeogrāfija, Arvīda Žilinska mūzika, Šlokenbekas muižas kultūras centra senioru deju kolektīvs "Gandri";
 4. Aug magonīte Gunas Trukšānes horeogrāfija, tautas mūzika folkloras kopas “Lāns” apdarē, dejo Jūrmalas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Kaugurs" II;
 5. Bēru riekstus kabatā – Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika folkloras kopas ,,Rūžupis veiri” apdarē, dejo Kandavas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ozolāji";
 6. Cūkas driķos – Artas Melnalksnes horeogrāfija, tautas mūzika grupas „Iļģi” interpretācijā, dejo Tukuma Mākslas skolas tautas deju kolektīvs „Luste”;
 7. Pie jūriņas maliņā – dejo Jūrmalas Kultūras centra bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Zītariņi";
 8. Es redzēju Rīgas pili – Jāņa Purviņa horeogrāfija, Uģa Prauliņa mūzika, dejo “Zālīte”;
 9. Pie jūriņas maliņā – dejo tautas deju kolektīvs „Luste”;
 10. Alsunģietis – Aijas Baumanes horeogrāfija, tautas mūzika Viļa Kokamegi apdarē, dejo “Laisma”;
 11. Cūkas driķos – dejo “Kaugurs” II;
 12. Es redzēju visu jūru – Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika Māra Muktupāvela apdarē, dejo “Gandri”;
 13. Pie jūriņas maliņā – dejo Viesatu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Viesatas";
 14. Man rakstītis mugurā – Taigas Ludboržas horeogrāfija, Valda Zilvera mūzika, dejo “Ozolāji”;
 15. Aug magonīte – dejo “Zītariņi”;
 16. Rotā, saulīt’, rietēdama - Andra Ezeriņa horeogrāfija, Artura Kloppes mūzika, dejo “Gandri”;
 17. Labs ar labu – Guntas Skujas horeogrāfija, Valta Pūces mūzika, dejo “Laisma”;
 18. Pie jūriņas maliņā – dejo “Kaugurs” II;
 19. Kur tu biji, bāleliņi – Ulda Žagatas horeogrāfija, Selgas Mences mūzika, dejo “Zālīte”;
 20. Kripu krapu dejā gāju - Jāņa Kalniņa horeogrāfija, Zanes Leimanes, Jumja Ločmeļa un Audra Ločmeļa mūzika, dejo “Viesatas”;
 21. Aug magonīte – dejo tautas deju kolektīvs „Luste”;
 22. Cūkas driķos – dejo “Zītariņi”.

II DAĻA

 1. Es mācēju danci vest – Ulda Žagatas horeogrāfija, tautas mūzika Gunāra Ordelovska apdarē, dejo Slampes Kultūras pils senioru deju kolektīvs "Jumis";
 2. Pie jūriņas maliņā – dejo -     Jūrmalas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kaugurs” I;
 3. Jāņu dancis – Jāņa Ērgļa horeogrāfija, Ilgas Reiznieces mūzika, dejo Kandavas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Imuliņa”;
 4. Kūmas – Ilmāra Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika Gunāra Igauņa apdarē, Šlokenbekas muižas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dzērves";
 5. Cūkas driķos – dejo “Kaugurs” I;
 6. Pie jūriņas maliņā – Tukuma Mākslas skolas jauniešu deju kolektīvs „Luste";
 7. Zīdi, zīdi rudzu vuorpa Lilijas Liporas horeogrāfija, tautas mūzika Sergeja Austra Universa apdarē, dejo “Jumis”;
 8. Vidiņi jūras – Lāsmas Skutānes horeogrāfija, tautas mūzika Sniedzes Grīnbergas apdarē, dejo “Kaugurs” I;
 9. Meitu māte – Jāņa Ērgļa horeogrāfija, tautas mūzika Artūra Uškāna apdarē, dejo “Zālīte”;
 10. Labs ar labu – dejo “Imuliņa”;
 11. Alsunģietis – dejo jauniešu deju kolektīvs „Luste";
 12. Pie jūriņas maliņā – dejo “Dzērves”;
 13. Aug magonīte – dejo Tukuma pilsētas kultūras nama Tautas deju ansambļa ”Svīta” deju studija;
 14. Aug magonīte – dejo “Kaugurs” I;
 15. Kripu krapu dejā gāju – dejo “Dzērves”;
 16. Kas tur mežā rībēja – Taigas Ludboržas horeogrāfija, Māra Ivanova mūzika, dejo “Imuliņa”;
 17. Pie jūriņas maliņā – dejo “Svītas” studija;
 18. Rīga dimd – Jāņa Purviņa horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika, dejo “Kaugurs”I;
 19. Skaista mana tēvu zeme – Dagmāras Bārbales horeogrāfija, tautas mūzika Edgara Kārkla apdarē, dejo “Zālīte”;

Koncertā piedalās:

 • Slampes Kultūras pils senioru deju kolektīvs "Jumis", vadītāja Gunta Krecere;
 • Slampes Kultūras pils tautas deju kolektīvs "Laisma", vadītāja Ligija Cīrule;
 • Šlokenbekas muižas kultūras centra senioru deju kolektīvs "Gandri" un Tukuma pilsētas kultūras nama Tautas deju ansambļa ”Svīta” deju studija, vadītāja Evita Skavronska;
 • Šlokenbekas muižas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dzērves", vadītājas Ilze Buka un Zane Pūce – Černova;
 • Kandavas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ozolāji" un jauniešu deju kolektīvs "Imuliņa", vadītāja Andra Eimane;
 • Viesatu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Viesatas", vadītāja Marlēna Zamulovica;
 • Tukuma Mākslas skolas tautas deju kolektīvs „Luste” un jauniešu deju kolektīvs „Luste", vadītāja Madara Augule;
 • Jūrmalas Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs "Zālīte", vadītāja Zanda Pakere;
 • Jūrmalas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Kaugurs" I un “Kaugurs” II, vadītājs Artis Puriņš;
 • Jūrmalas Kultūras centra bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Zītariņi", vadītāja Dace Druka;