Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursu organizē un izsludina Tukuma novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var Uzņēmumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuras īsteno iniciatīvas pašvaldības administratīvajā teritorijā un/vai kuru sasniedzamie rezultāti ir ieguvums Tukuma novada iedzīvotājiem.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz finansējuma saņemšanu, pretendents līdz kārtējā gada 31. oktobrim (pasta zīmogs vai e-pasta izsūtīšanas datums) papīra vai elektroniskā formātā iesniedz:

  • pieteikuma veidlapu;
  • iniciatīvas izmaksu tāmi;
  • pārskatu par NVO darbību iepriekšējā gadā un darbības plānu nākamajam gadam;
  • citus dokumentus, kurus NVO uzskata par būtiskiem.

Pieteikumus kārtējā gada novembra mēnesī vērtē domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām.

 

2. Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu iniciatīvai pieņem Tukuma novada dome, apstiprinot saistošos noteikumus par Tukuma novada pašvaldības kārtējā gada pamatbudžetu un speciālo budžetu. Viena mēneša laikā pēc budžeta apstiprināšanas, pašvaldība ar NVO noslēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu.

Saņemt pakalpojumu