Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai ir tiesības saņemt Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas ar invaliditāti, pensionāri, trūcīgas vai maznodrošinātas personas, daudzbērnu ģimenes, politiski represētas personas, personas ar sociālā darbinieka nosūtījumu.

Materiālu atbalstu piemēro higiēnas pakalpojumam, kuru nodrošina Tukuma novada sociālais dienests vai tāds pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests noslēdzis līgumu par higiēnas pakalpojuma sniegšanu.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai, persona pakalpojuma saņemšanas vietā uzrāda dokumentu, kas pamato tiesības saņemt atvieglojumu (pensionāra apliecību, trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības izziņu, politiski represētas personas apliecību, invaliditātes apliecību, Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”).

 

2. Pakalpojuma apmērs

Pašvaldība sniedz šādu materiālo atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai:

  • maznodrošinātām un trūcīgām personām vienu reizi mēnesī sedz maksu dušas apmeklējumam un veļas mazgāšanai (līdz 5 kg), kā arī katram nākamajam dušas apmeklējumam reizi nedēļā līdz 50 % no maksas, bet ne vairāk kā 3,50 euro apmērā;
  • personām ar invaliditāti, pensionāriem, personām no daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām vienu reizi mēnesī sedz maksu dušas apmeklējumam līdz 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 3,50 euro apmērā;
  • ja personai izsniegts sociālā darbinieka nosūtījums, sedz maksu dušas apmeklējumam, kā arī veļas mazgāšanai nosūtījumā norādītajā apjomā.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Par higiēnas pakalpojuma saņemšanas vietām var interesēties zvanot uz Tukuma novada sociālā dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80205333 vai pie sava sociālā darbinieka.

Saņemt pakalpojumu