Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu aizgādnim 100,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizgādnībā esošu personu ar mērķi tos finansiāli atbalstīt aizgādņa pienākumu pildīšanā.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu, aizgādnis Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

  • savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • personas, kura atrodas aizgādnībā, vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda nepieciešamo informāciju un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, to ieskaitot iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.