Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti un kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā, reizi kalendārajā gadā tiek piešķirts pabalsts 100, 00 euro apmērā par katru bērnu ar invaliditāti.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu bērna ar invaliditāti aprūpei, bērna likumiskais pārstāvis Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

  • savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, to ieskaitot iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.