Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts izglītības ieguvei ir paredzēts ar izglītības ieguvi saistītu izdevumu daļējai segšanai personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss:

  1. par ēdināšanu, ja bērns apmeklē citas pašvaldības izglītības iestādi;
  2. skolas piederumu iegādei, uzsākot mācības 1.septembrī.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests”, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par izglītības ieguves pabalsta pieprasīšanu un piekrišanu datu apstrādei.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojuma saņemšana notiek līdz trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusa beigām vai kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai.

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.