Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei 200,00 euro apmērā izmaksā par katru Tukuma novada administratīvajā teritorijā pirmreizēji dzīvesvietā deklarētu jaundzimušu bērnu.

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

  • savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • jaundzimušā vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;
  • likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna vecāks.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, to ieskaitot iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.