Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu kāzu jubilejā piešķir laulātajiem pāriem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir laulībā 50, 60 vai 70 gadus.

Pabalsta apmērs:

  • Zelta kāzu jubilāriem 100,00 euro;
  • Dimanta kāzu jubilāriem 150,00 euro;
  • Briljanta kāzu jubilāriem 200,00 euro.

Pabalstam var pieteikties viena gada laikā no attiecīgās kāzu jubilejas dienas.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu, viens no laulātajiem iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

  • savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;
  • pievieno laulības apliecību vai tās atvasinājumu.

Dokumentus var iesniegt klātienē Tukuma novada sociālajā dienestā vai Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā, nosūtīt uz minēto iestāžu pasta adresi, oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, to ieskaitot iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs. Pabalstu iespējams saņemt Zelta, Dimanta vai Briljanta kāzu ceremonijas laikā, ja tāda tiek organizēta.