Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā mērķis ir godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā, kā arī iepazīties ar personu dzīves vidi, dzīves kvalitāti, identificētu viņu sociālās problēmas, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidošanu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, plānojot pašvaldības turpmāko darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, saskaņā ar Fizisko personu reģistra ziņām par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

 

2. Pabalsta apmērs

  • 75 dzīves gadi – 30,00 euro;
  • 80 dzīves gadi – 35,00 euro;
  • 85 dzīves gadi – 45,00 euro;
  • 90 dzīves gadi – 50,00 euro;
  • 95 dzīves gadi – 75,00 euro;
  • 100 dzīves gadi – 150,00 euro;
  • 101 dzīves gads – 175,00 euro;
  • par katru nākamo dzīves gadu papildus 25,00 euro.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pasniedz personas dzīvesvietā jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekš to saskaņojot ar sveicamo personu.