Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu valsts svētkos vienu reizi gadā piešķir politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām, kuras dzīvesvietu deklarējušas Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Pirmreizēji lūdzot pabalstu valsts svētkos, persona vai tās likumiskais pārstāvis līdz kārtējā gada 30. novembrim iesniedz Tukuma sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda:

  • savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;
  • pievieno apliecības (atbilstoši statusam) kopiju.

Iesniegumam pievieno veidlapu par personas datu apstrādi.

Turpmākajos gados pabalsts valsts svētkos tiek izmaksāts pamatojoties uz pirmreizējo iesniegumu.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu izmaksā kārtējā gada novembrī vai desmit darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, to ieskaitot iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.