Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zobu protezēšanas pabalstu piešķir Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, daudzbērnu ģimeņu vecākiem, pensionāriem. Pabalsta apmērs: • zobu protezēšanai 30% apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 euro par attiecīgo kalendāro gadu; • zobu protēžu labošanai 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 36,00 euro par attiecīgo kalendāro gadu.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem, pabalsta pieprasītājs Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

  • savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;
  • pievieno izdevumus apliecinošus dokumentus par pašreizējā gadā saņemtajiem zobu protezēšanas pakalpojumiem;
  • uzrāda dokumentu par politiski represētas personas statusu.

Iesniegumam pievieno parakstītu informācijas lapu par piekrišanu personas datu apstrādei.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, to ieskaitot iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.