Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsta veselības aprūpei mērķis ir sniegt materiālu palīdzību sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves veicināšanai personai. Tas paredzēts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai par zobārstniecības pakalpojumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem, medikamentu un medicīnas ierīču iegādi. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kas deklarētas Tukuma novada administratīvajā teritorijā un dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona vēršas Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests”, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu par veselības pabalsta pieprasīšanu;
  2. izdevumus apliecinošus dokumentus, kuros norādīti preces vai pakalpojuma saņēmēja personas dati un preces vai pakalpojuma atšifrējums;
  3. ārstu speciālistu nosūtījumus, izrakstus, apliecinājumus vai receptes;
  4. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek pārskaitīts uz pakalpojuma sniedzēja kontu, ieskaitīts pieprasītāja norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.