Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vienreizējas materiālās palīdzības mērķis ir nodrošināt pamatvajadzības personai, kurai ir zemi ienākumi vai tie nav vispār, un kura nevar saņemt pamata sociālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai, jo personai nav deklarētās dzīvesvietas. Vienreizējas materiālās palīdzības pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp personas ienākumiem un garantēto minimālo ienākumu slieksni.

Procesa apraksts

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu vienreizēju materiālu palīdzību, persona vēršas Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests”, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu par vienreizējas materiālās palīdzības pieprasīšanu;
  2. piekrišanu par datu apstrādi;
  3. dokumentus, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus.

Dokumentus klātienē var iesniegt Tukuma novada sociālajā dienestā vai pagastu klientu apkalpošanas punktos pie sociālās palīdzības organizatora, nosūtīt pa pastu, nosūtīt uz Tukuma novada sociālā dienesta oficiālo e-pastu vai e-adresi (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

 

2. Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.

 

3. Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts skaidrā naudā Tukuma novada pašvaldības kasēs.