Meierovica logo RGB krasains

Ceļā uz valsts simtgadi Tukuma novads dāvās Latvijai Zigfrīda Annas Meierovica pieminekli

Par godu Latvijas valsts simtgadei Tukuma vecpilsētā tiks atklāts Zigfrīda Annas Meierovica piemineklis. Ar šo ierosmi Tukuma novada vadība apliecina lepnumu par Z. A. Meierovica – viena no Latvijas valsts dibinātājiem – saistību ar šo pilsētu un novadu.

Latvijas Republikas pirmais ārlietu ministrs, Satversmes sapulces delegāts un vairākkārtējs Ministru prezidents – tādi bija Z. A. Meierovica oficiālie amati laikposmā no 1918. gada līdz viņa nāvei 1925. gada augustā. No trim nozīmīgākajiem Latvijas valsts dibinātājiem (K. Ulmanis, J. Čakste un Z. A. Meierovics) vienīgi Meierovicam līdz šim nav pienācīgas piemiņas vietas, neraugoties uz viņa izcilajiem nopelniem un vispārējo tautas atzinību.

Pēc Pirmā pasaules kara pretrunu plosītajā Eiropā Z. A. Meierovics panāca to, kam reti kurš ticēja. 1918. gadā Latvija tika atzīta de facto, tam 1921. gadā sekoja nākamais ārpolitiskais panākums – starptautiska Latvijas atzīšana de jure un uzņemšana Tautu savienībā. Z. A. Meierovics ir nodzīvojis īsu, bet neparasti spilgtu mūžu. Viņa personība, centieni un devums Latvijas labā apliecina vērtības, bez kurām nevar pastāvēt ne tauta, ne valsts, – pašapziņu, uzticību valsts ideāliem un nesavtīgu darbu, lai šos ideālus iemiesotu dzīvē.

Brizules muiža un Rideļi Tukuma apkaimē – tieši tur meklējamas mūsu pirmā ārlietu ministra saknes. Meierovica bērnība pagājusi Durbē, Pūrē un Cērkstē, pirmā izglītība iegūta Kabilē un Tukuma pilsētas skolā. Arī visu turpmāko mūžu valstsvīrs bijis biežs viesis Tukuma pusē. Sava pēdējā brauciena laikā uz Brizules Druķu mājām Z. A. Meierovics gāja bojā.

Z. A. Meierovica piemineklim izraudzītā vieta ir simboliska. Tā atrodas pašā pilsētas sirdī, vecpilsētā, netālu no Brīvības laukuma un skolas, kurā mācījies izcilais valstsvīrs – skvērā, kas atrodas pie Lielās un Jaunās ielas krustojuma. Pieminekļa izveides iecere saistās ar visa laukuma rekonstrukciju un labiekārtošanu, un tas tiks atklāts 2018. gada novembrī. Nākotnē šī vieta varētu kalpot ne tikai par izcilas, nozīmīgas personības piemiņas vietu, tā kļūs par valstiskās piederības stiprināšanas vietu, kur Tukuma novada iedzīvotājiem pulcēties Valsts svētku svinībām.

Lai Z. A. Meierovica piemineklis iegūtu laikmetīgu, izteiksmīgu un saturiski ietilpīgu veidolu, tika rīkots metu konkurss. Rezultātā īstenošanai izvēlēta iecere, kuras autori ir tēlnieki Zane Elerte, Matīss Kalniņš un arhitekte Liene Līce.

Šī projekta ietvaros izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju.

Ar šo projektu tiks godināta visas Latvijas mērogā nozīmīgas personības piemiņa. Iemūžinot Z. A. Meierovica piemiņu pilsētvidē, tā tiks uzskatāmi saistīta ar Tukumu. Radot paliekošu vērtību nākotnei – mākslinieciski augstvērtīgu pieminekli, – tiks bagātināta Tukuma sabiedriskā un kultūrvide, veidots pienesums pilsētas un novada tēlam, veicināts iedzīvotāju lepnums par savu valsti, novadu un pilsētu.