Foto

Vienošanās/ Līguma nr.: 22-08-FL01-F043.0202-000004

Īstenošanas vieta: Tukuma novads, Lapmežciema pagasts

Kopējā projekta summa: attiecināmās izmaksas ir 22891,08 EUR, no kurām publiskais finansējums – 20 601,97 EUR.