logo

Vienošanās/ Līguma nr.: 22-08-AL01-A019.2202-000004

 

Īstenošanas vieta: Tukuma novads, Smārdes pagasts, Smārde

 

Kopējā projekta summa: Projekta kopējās izmaksas ir 29 079,41 EUR.

Finansējuma avoti: Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 17 991,30 EUR apmērā un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums 11 088,11 EUR.