Statuss:
Noslēdzies
Foto

Vienošanās/ Līguma nr.: 22-08-AL14-A019.2203-000003

Īstenošanas vieta: Tukuma novads, Jaunpils

Kopējā projekta summa: 25 978,70 EUR,  ELFLA  finansējums – 13 500 EUR, Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums – 12 478,70 EUR.