Statuss:
Noslēdzies
Foto

Vienošanās/ Līguma nr.: 22-08-AL01-A019.2202-000005

Īstenošanas vieta: Tukuma novads, Slampe

Kopējā projekta summa: 17 508,70 EUR,  ELFLA  finansējums – 14 266,99 EUR, Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums – 3 241,71 EUR.