Statuss:
Noslēdzies
Foto

Vienošanās/ Līguma nr.: 22-08-AL01-A019.2202-000010

Īstenošanas vieta: Tukuma novads, Tume

Kopējā projekta summa: 16 637,50 EUR,  ELFLA  finansējums – 5 950,97 EUR, Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums – 10 686,53 EUR