logo

Vienošanās/Līguma Nr.  Nr. 22-08-AL14-A019.2203-000002

Īstenošanas vieta: Tukuma novads, Kandava, Zīļu iela 2A.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 52 175,37 EUR, no tām 13 500,00 EUR būs Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 38 675,37 EUR – Tukuma novada pašvaldības finansējums.