Teretorialais publiska apspreisana 2Saskaņā ar Tukuma novada domes 2019. gada 30. maija lēmumu Nr.7, 6.§ "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas iesniegšanu" publiskajai apspriešanai nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (2.0).

my new infograp 327342236Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: vistu novietņu kompleksa izveide Tukuma novada, Jaunsātu pagastā.

Ierosinātājs: SIA „GALLUSMAN” (reģ.Nr.40103895261, adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052).