Teretorialais publiska apspreisana 2Saskaņā ar Tukuma novada domes 2019. gada 30. maija lēmumu Nr.7, 6.§ "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas iesniegšanu" publiskajai apspriešanai nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (2.0).

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 8. jūlijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties:

  • elektroniskā veidā – Tukuma novada pašvaldības mājaslapā internetā www.tukums.lv un tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14307)
  • izdruku veidā – Tukuma novada pašvaldības Arhitektūras nodaļā Tukumā, Talsu ielā 4, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 2. jūlijā plkst. 18.00 Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Tukumā.

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iegūt Tukuma novada pašvaldības Arhitektūras nodaļā Tukumā, Talsu ielā 4.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14307
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 08.07.2019.), adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Tukums, Talsu iela 4, LV-3101
  • klātienē – Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Tukumā, Talsu ielā 4 vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.