Ilustratīvs attēls

Tukuma novada sociālais dienests ir Tukuma novada pašvaldības izveidota iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, kā arī īsteno Pašvaldībai deleģētās valsts vai pašvaldības funkcijas sociālās aizsardzības jomā, kuras Dienestam deleģētas ar šo nolikumu, likumu, Pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai līgumiem.

Iestādes rekvizīti: 

Nosaukums: Tukuma novada sociālais dienests
Reģistrācijas Nr.40900035315
Juridiskā adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Iestādes kontaktinformācija: www.tnsd.lv tnsd@tukums.lv +37180205333
Augstāka iestāde: Tukuma novada pašvaldība, 90000050975


Norēķinu rekvizīti 

Lūgums sadarbības partneriem izrakstītajos rēķinos norādīt šādus norēķinu rekvizītus:

Nosaukums: Tukuma novada pašvaldība
Struktūrvienības nosaukums: Tukuma novada sociālais dienests
Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Norēķinu konti:

  • LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANK AS
  • LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
  • LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS