Pirmo reizi Tukuma miests rakstos minēts 1445.gadā. Krievijas ķeizariene Katrīna II 1795.gada 27.novembrī parakstīja ukazu par Tukuma apriņķa ar centru Tukumā izveidošanu. Tukuma pilsētas pirmais priekšnieks no 1796.gada līdz 1804.gadam  bija Ungerns fon Šternbergs. 

1800. gadā tika apstiprinātas pilsētas robežas, bet pēc sešiem gadiem tik atvērta pirmā skola. 1860. gadā pilsētā parādījās pirmās bruģētās ielas. 1875.gadā parādījās pirmais ielu apgaismojums. 1877. gadā tika atklāta dzelzceļa līnija Rīga - Tukums. 1923.gadā tika uzsākta pilsētas elektrifikācija. 1955.gadā tika uzsākta pilsētas galveno ielu asfaltēšana. 

1837.gadā pirmoreiz tika apstiprināts Tukuma ģerbonis, otrreiz – 1925.gadā to apstiprināja Valsts prezidents, trešoreiz – 2007.gada 14.aprīlī.

1995.gadā notika pirmie Tukuma pilsētas svētki.