Pirmdiena, 18.maijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Finanšu komitejas lēmumu projektu apspriede
12.00 Sporta komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena, 19.maijs
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija Tidaholmas ielā 1
13.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
14.00 Finanšu komiteja
14.00 Sanāksme par Attīstības programmas izstrādi – Kultūra, sports
15.00 Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija

Trešdiena, 20.maijs
9.00 Darba grupas sanāksme par delegāciju uzņemšanu Pilsētas svētku laikā

Ceturtdiena, 21.maijs
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
13.30 Bāriņtiesas sēde
15.00 Tukuma uzņēmēju tikšanās ar jauniešiem
18.00 Sanāksme par Ziemeļvalstu dziesmu svētkiem

18:00 Skriešanas un nūjošanas treniņi Lauktehnikas stadionā

Piektdiena, 22.maijs
10.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Sestdiena, 23.maijs

Svētdiena, 24.maijs

Pirmdiena, 25.maijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 8.maija līdz 15.maijam reģistrētas 7 dzimšanas,16 miršanas un 5 laulības.