Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi
21.12.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
12.12.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
23.11.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
14.11.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
26.10.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
28.09.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
24.08.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
27.07.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
30.06.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
28.06.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
21.06.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
16.06.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
16.06.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
30.05.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
11.05.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
27.04.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
30.03.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
21.03.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
02.03.2017. Ārpuskārtas Domes sēdes lēmumi (Dokuments)
23.02.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
26.01.2017. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)