Jaunumi, ziņas Kultūra

2022. gads Tukuma novadā ir bijis bagāts, spilgtiem un radošiem notikumiem! Kultūras iestādes, muzeji, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas un radošas personības ir radījušas daudz skaistu un neaizmirstamu mirkļu mums visiem Tukuma novadā!

Lai pateiktos, mūsu novada radošākajiem iedzīvotājiem, esam izsludinājuši  iespēju pieteikt nomināciju-"Tukuma novada Gada Balva Kultūrā 2022”, kurā tiks izvirzīti un apbalvoti kultūras nozares darbinieki, NVO pārstāvji un  radošas personības. Balva tiks pasniegta  par izciliem sasniegumiem, jaunām un radošām idejām, kas ir stiprinājušas Tukuma pilsētas un novada tēlu Latvijas un starptautiskā mērogā.

Balvas pretendents var būt:  fiziska,  juridiska persona (kolektīvs, individuāls sasniegums, pasākums vai norise, kas apliecina izcilību un kreativitāti). Balvas pretendenta darbībai jābūt cieši saistītai ar Tukuma novadu.

Pieteikums "Gada Balva Kultūrā 2022” iesniedzams, aizpildot elektronisko pieteikumu anketas veidlapu līdz 2022. gada 27. novembrim. Pieteikumu aicinām sūtīt uz e-pasta adresi: laima.bautra@tukums.lv.  

Aicinām izvirzīt labākos pretendentus Tukuma novadā!