Ilustratīvs attēls

Darbības nosaukums un veids – bīstamo un nebīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana un pārstrāde.

Iekārtu īpašnieks un operators – AS “BAO”.

Darbības vietas adrese – Tumes ITP centrs, Tumes pag., Tukuma novads.

Atļaujas iesniegums elektroniski apskatāms:

- Valsts vides dienesta mājas lapā:https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/?company_name=BAO&company_code=&collapsed=true&garbage_category=&garbage_branch=&garbage_type=&org_id=&app_date_from=&app_date_to=&perm_date_from=&perm_date_to=&s=1

- AS “BAO” mājas lapā: www.bao.lv  

-Tukuma novada pašvaldības mājas lapā: www.tukums.lv

Sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks:

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20.pantu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2022.gada 31. janvāra līdz 4.februārim (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnē www.bao.lv, no 2022.gada 31. janvāra), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz e-pasta adresi: guntis.puzulis@bao.lv

Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 3. februārī plkst. 17.00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē - www.bao.lv).

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus sabiedrība var iesniegt VVD Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē (Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, kurzeme@vvd.gov.lv) 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".