Veselības veicināšanas projekts

Augusta mēnesī aicinām piedalīties BEZMAKSAS veselību veicinošos pasākumos:

  • Pasākumi atbilstoši tematiskajām veselības dienām pasaulē par tēmu – Mātes piens bērna veselībai un laimei.

10.augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00

Lekcija tiks vadīta Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti- https://us06web.zoom.us/j/83826021615?pwd=YVJxdnZCbUVzaUZYdGJFS1M0a2ZtQT09

  • Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Apļa treniņš!

10., 17., 24., 31. augustā no plkst. 16:00 līdz 17:00

10. augusta apļa treniņa nodarbība  plkst. 16.00 tiek atcelta!

10. augustā atceltā vingrošanas nodarbība (apļa treniņš) notiks 23. augustā plkst. 9:30

  • Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Pilates!

3., 10., 17., 24., 31. augustā no plkst. 17:30 līdz 18:30

Fizisko aktivitāšu nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://zoom.us/j/9377274222?pwd=aGpGeCtMUllrc1o0NytRcm9iQTcrUT09 vai Zoom ID: 937 727 4222, Parole: 885990

  • Fizisko aktivitāšu nodarbības – Veselību veicinoša vingrošana!

5., 12., 19., 26. augustā no plkst. 19:15 līdz 20:15 “Canella Studija” stāvlaukuma teritorijā, Pils ielā 15a, Tukumā.

! Dalībnieku skaits ierobežots ievērojot noteiktos ierobežojumus. Obligāta pieteikšanās pa tālr.22004808

  • Garīgās veselības veicināšanas nodarbības

5. augustā – Tēma “Personības iezīmes un stress”

19. augustā  – Tēma “Stresa un miega saistība, risinājumi”

no plkst. 18:30 līdz 19:30

Nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://zoom.us/j/9377274222?pwd=aGpGeCtMUllrc1o0NytRcm9iQTcrUT09 vai Zoom ID: 937 727 4222, Parole: 885990

Nodarbības tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/.

Aicinām piedalīties ikvienu!