Veselības veicināšanas projekts

Oktobra mēnesī aicinām piedalīties BEZMAKSAS veselību veicinošos pasākumos:

Pasākums atbilstoši tematiskajām veselības dienām pasaulē par tēmu – Pasaules senioru dienas lekcija "Laimīgas dzīves intriga" vada Anatolijs Danilāns

1.oktobrī no plkst. 13.00 līdz 15.00, Džūkstes kultūras namā un Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti https://us06web.zoom.us/j/86511993397

Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Pilates!

5., 12., 19., 26. oktobrī no plkst. 17.30 līdz 18.30

Fizisko aktivitāšu nodarbības – Tabata!

5., 12., 19., 26. oktobrī no plkst. 16.00 līdz 17.00

Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Veselību veicinošas vingrošanas nodarbības!

14., 28. oktobrī no 19.15 līdz 20.15

7., 21. oktobrī no 16.00 līdz 17.00

Fizisko aktivitāšu nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://zoom.us/j/9377274222?pwd=aGpGeCtMUllrc1o0NytRcm9iQTcrUT09  vai Zoom ID: 937 727 4222, Parole: 885990

Fizisko aktivitāšu nodarbības bērniem un jauniešiem

5., 7., 8., 12., 14., 15., 19., 21., 22., 26., 28., 29. oktobrī no plkst.17.00 līdz 18.00

Informējam, ka no 21.oktobra nodarbības tiks vadītas Zoom platformā!

Lai pievienotos lūdzam izmantot saiti  https://zoom.us/j/92046566353?pwd=NGI3V3NTZ2t3b0JHdUJCaENISkZMUT09

Garīgās veselības veicināšanas nodarbības

7. oktobrī – Tēma “Stress pusaudžiem”

21. oktobrī  – Tēma “Izdegšanas sindroms”

no plkst. 18:30 līdz 19:30

Nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://zoom.us/j/9377274222?pwd=aGpGeCtMUllrc1o0NytRcm9iQTcrUT09 vai Zoom ID: 937 727 4222, Parole: 885990

Nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību

12. un 26. oktobrī – Tēma “Vesels jebkurā vecumā. Seksualitātes un reproduktīvās veselības uzturēšanas un uzlabošana ar uztura palīdzību”

29. oktobrī – Tēma “Kā saglabāt līdzsvaru mainīgajā pasaulē”

Nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://us02web.zoom.us/j/88426860955?pwd=T1pCVUZRYkZ4RjlZTjVxbUFldmZXQT09 vai Zoom ID: 884 2686 0955, Parole: 8RFrGW

Aicinām noklausīties bezmaksas tiešaistes uztura speciālista Maijas Kronbergas lekciju "Ēdam dvēselei, veselībai un priekam"
12.oktobrī plkst. 10.00.

Pieslēgšanās saite: https://us06web.zoom.us/j/84601216852

Nodarbības tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/

Aicinām piedalīties ikvienu!

Nodarbības

 

Nodarbības

 

Nodarbības

 

Nodarbības
Projekts
BUSHIDO
Nodarbības

 

Nodarbības