Aktuālās ziņas
Kompleks

Sešu viesu māju, palīgēkas un pirts jauna būvniecība īpašumā Egļu iela 13 un Egļu iela 11, Apšuciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 9050 008 0404 un 9050 008 0406)

Tukuma novada būvvalde 2021.gada 27.augustā ir pieņēmusi lēmumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu, nosakot termiņu- no 1.septembra līdz 1.oktobrim.

Materiāli pieejami Tukuma novada būvvaldē Engurē: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, kā arī pašvaldības mājas lapā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: 2021.gada 1.oktobris, plkst.10.00; Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts.

Informācija ar pielikumiem: https://www.tukums.lv/lv/buvvalde-jaunumi