Atbalsta programmas
Sākusies pieteikšanās 2. kārtai konkursam “Radi Tukumam 2019”

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM '"RADI TUKUMAM 2019" NOSLĒGUSIES! 

Jau piekto gadu notiek grantu konkurss “Radi Tukumam”, kura mērķis ir: atbalstīt iniciatīvas - mākslā un kultūrā, izglītībā un tūrismā, digitālajās un radošajās industrijās, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu Tukuma pilsētā. Konkursā uz grantu jeb Tukuma novada Domes finansējumu, kurš projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā nav jāatmaksā, var pretendēt uzņēmējdarbības projekti visās mērķī minētajās jomās vai saistībā ar šīm jomām.

Konkursa nolikums šogad paredz atbalstīt tikai projektus Tukuma pilsētā. Kā arī vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem pretendentiem, kuru idejas ir iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās saskaņā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu 2011.- 2023. gadam vai kuru mērķis būs izveidot vai attīstīt kopstrādes telpas dažāda veida speciālistiem, kas kalpotu arī kā telpas pasākumiem, izglītojošiem semināriem uzņēmējiem, dažādu jomu speciālistiem un citām organizācijām.

Kopējais granta fonds konkursā ir 13 618,00 eiro, kur viena projekta īstenošanai iespējams saņemt finansējumu līdz 3000 eiro. Kā arī pretendentam jāparedz savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā.

Granta apguves maksimālais termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, kuru laikā jāsasniedz arī projektam nospraustie mērķi.

Vērtēšanas komisija projekta pieteikumus izskatīs 2 kārtās atkarībā no to iesniegšanas laika:
• Līdz 31. augustam iesniegtos pieteikumus;
• No 2. septembra līdz 31. oktobrim iesniegtos pieteikumus.

Konsultācijas par pieteikšanos grantu konkursam «Radi Tukumam 2019» var saņemt pie Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista Artūra Doveika pa tālruni +37163107284, mob. +37126197340, e-pastu: arturs.doveiks@tukums.lv vai klātienē Talsu ielā 4, iedzīvotāju pieņemšanas laikā pirmdienās no 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00.

Konkursa nolikums

  1. pielikums Projekta pieteikums
  2. pielikums Tāme
  3. pielikums Naudas plūsma
  4. pielikums Avansa pieprasījums
  5. pielikums Starpatskaites un Atskaites par piešķirtā Granta izlietojumu veidlapa
  6. pielikums Izmaksu deklarācija

Publicitātes plakāts (docpdf)