Saistošo noteikumu projekti

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, Tukuma novada pašvaldība publicē saistošo noteikumu “Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 47 “Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”” projektu un paskaidrojuma rakstu.

Aicinām viedokļus iesniegt līdz 2023. gada 4. decembra plkst. 17.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi saistosie@tukums.lv ​ar norādi “SN projekts – dzīvojamo telpu īres maksa”. Pēc norādītā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā.