ML Tukums.1. Large Medium  Pirmdiena, 8.jūnijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Domes komiteju lēmumu projektu apspriede
15.00 Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisija
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
17.00 Sabiedrisko attiecību speciālista vakances kandidātu vērtēšanas komisijas 1.sanāksme


Otrdiena, 9.jūnijs
8.15 Administratīvo aktu strīdu komisija
10.00 Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisija
10.00 Attīstības prigrammas izstrādes darba grupas sanāksme – pārvalde un sadarbība
13.00 Sporta komisija
13.00 Dzīvokļu komisija
14.00 Būvvalde
15.00 Īpašumu apsaimniekošanas komisija

Trešdiena, 10.jūnijs
13.30 Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja
15.30 Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Ceturtdiena, 11.jūnijs
8.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
8.30 Sociālo un veselības jautājumu komiteja
15.00 Administratīvā komisija
15.30 Teritoriālās attīstības komiteja

Piektdiena, 12.jūnijs
9.30 Administratīvo aktu strīdu komisija
10.00 Sanāksme par iesniegtajiem Teritorijas plānojumu grozījumiem

Sestdiena, 13.jūnijs

Svētdiena, 14.jūnijs

Pirmdiena, 15.jūnijs
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
11.00 Finanšu komitejas lēmumu projektu apspriede
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā no 1.jūnija līdz 5.jūnijam reģistrētas 13 dzimšanas, 10 miršanas un 2 laulības.