Veselības veicināšanas projekts
Veselības veicināšanas projekts septembrī

 

Septembra mēnesī aicinām piedalīties BEZMAKSAS veselību veicinošos pasākumos:

  • Pasākums atbilstoši tematiskajām veselības dienām pasaulē par tēmu – Fizioterapeita nodarbība “Veselā miesā, vesels gars”. 8. septembrī no plkst. 10.30 līdz 12.30, Kopienas centrā "Aptiekas māja", Džūkstes pagasts, Tukuma novads

 

  • Pasākums atbilstoši tematiskajām veselības dienām pasaulē par tēmu – Par veselu sirdi!  14. septembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00. Lekcija tiks vadīta Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti- https://us06web.zoom.us/j/81706907309

 

  • Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Apļa treniņš!

7., 14., 21., 28. septembrī no plkst. 16.00 līdz 17.00

  • Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Pilates!

7., 14., 21., 28. septembrī no plkst. 17.30 līdz 18.30

  • Fizisko aktivitāšu nodarbības – Tabata!

6., 13., 20. septembrī no plkst.9.00 līdz 10.00

  • Fizisko aktivitāšu nodarbībās – Veselību veicinošas vingrošanas nodarbības!

2., 16., 30. septembrī no 19.15 līdz 20.15

9., 23. septembrī no 16.00 līdz 17.00

 

  • Garīgās veselības veicināšanas nodarbības

9. septembrī – Tēma “Stresa mazināšanas paņēmieni”

23. septebrī  – Tēma “Stresa ietekmes un izpausmes bērniem”

no plkst. 18:30 līdz 19:30

Nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://zoom.us/j/9377274222?pwd=aGpGeCtMUllrc1o0NytRcm9iQTcrUT09 vai Zoom ID: 937 727 4222, Parole: 885990

 

  • Nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību

10. septembrī – Tēma “EMOCIJAS. Ko es varu darīt savā labā. Kā saprast, vadīt un nomierināt traucējošās emocijas”

24. septembrī – Tēma “SAPRAST SAVU BĒRNU. Kā es varu labāk saprast savu bērnu. Kā saprast, vadīt un nomierināt bērna destruktīvās emocijas.”

Nodarbības tiks vadītas Zoom platformā, lai pievienotos lūdzam izmantot saiti - https://us02web.zoom.us/j/88426860955?pwd=T1pCVUZRYkZ4RjlZTjVxbUFldmZXQT09 vai Zoom ID: 884 2686 0955, Parole: 8RFrGW

 

Nodarbības tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/.

Aicinām piedalīties ikvienu!