Sēdes datums Sēdē pieņemtie lēmumi
20.12.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
22.11.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
05.11.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
25.10.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
09.10.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
27.09.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
12.09.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
30.08.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
15.08.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
11.06.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
26.07.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
5.07.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
28.06.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
20.06.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
15.06.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
12.06.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
31.05.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
16.05.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
3.05.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
26.04.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
17.04.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
11.04.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
3.04.2018. Ārkārtas Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
22.03.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
22.02.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)
25.01.2018. Domes sēdē pieņemtie lēmumi (Dokuments)